Om oss

Magazine V är en privatägd gratistidning med distribution till valda delar i Vantör.

Tidningen är politiskt och religiöst helt oberoende och fri från yttre påverkan från myndighet eller föreningar.          

Magazine V åtnjuter inget ekonomiskt stöd vare sig genom bidrag eller annan stödform. Finansiering sker genom annonser och/eller betalda reportage/artiklar.

Målsättning

 Att producera och distribuera en populär tidskrift med lokal förankring.               

 Att avspegla ett innehåll med såväl lokalt förankrade samhällsreportage som humoristiska och i övrigt läsvärda artiklar.

 Att sprida information till närområdets invånare om pågående eller kommande projekt och/eller aktiviteter.                                                      

Att genom artiklar och övrigt innehåll ingjuta en positiv attityd till den egna hemorten.

Distribution

Magazine V ges ut 4ggr/år.

Manuell utdelning i 7 000 tryckta exemplar.                                 

Exponering på nätet i en bläddringsversion via andra länkar. Ex lokala intresseföreningar

Som annonsör kan du även länkas till din egen hemsida.