Kontakt

REDAKTIONEN

Ansvarig utgivare

STIL Produktion

Redaktionschef

Inger Sjunnevik 

Marknad & Annons

Tommy Söderberg

Recept

Angela Sjunnevik

Korrekturläsning

Tommy Söderberg

Sport

Benny Wiklander

Formgivning & Layout

Inger Sjunnevik

Tryck

GT Print AB

Kontakt

Magazine V

Vintrosagatan 14, 124 73 Bandhagen

redaktionen@magazine-v.se

Tel.073-933 43 11